Wijzigingen in Microsoft Product terms Maart 2024

Microsoft heeft recentelijk de productvoorwaarden bijgewerkt, waardoor enkele veranderingen zijn doorgevoerd die impact kunnen hebben op gebruikers. Hieronder volgt een overzicht van enkele van de belangrijkste wijzigingen

Bijgewerkt Minimumaantal voor Finance Premium en terugdraaien van Mix-en-Match mogelijkheid tussen Finance en Finance Premium

Voorheen was het vereiste minimumaantal voor zowel Dynamics 365 Finance als Dynamics 365 Finance Premium 20 licenties. Echter, met de recente wijzigingen heeft Dynamics 365 Finance Premium nu een minimum van 10 licenties, terwijl Dynamics 365 Finance het minimum van 20 behoudt. Het samenvoegen van deze licenties om aan het minimum van 20 te voldoen is niet langer mogelijk.

Vroeger was het bijvoorbeeld toegestaan om 10 keer Dynamics 365 Finance en 10 keer Dynamics 365 Finance Premium af te nemen om aan het minimum van 20 licenties te voldoen. Echter, met deze aanpassing is dit niet meer mogelijk. De nieuwe minimumaantallen zijn van toepassing per product.

Verduidelijking betreffende Microsoft 365 F1 Exchange-mailbox rechten

Microsoft 365 F1 omvat geen rechten op een Exchange-mailbox. Om Teams goed te laten functioneren, kunnen M365 F1-licenties worden geleverd met het Exchange Online K1-serviceplan. Hoewel het Exchange Online K1-serviceplan een mailbox voor de gebruiker zal aanmaken, hebben M365 F1-gebruikers geen recht om de mailbox te gebruiken. Microsoft adviseert om voor deze gebruikers Outlook for web uit te schakelen en uw gebruikers te vragen de Exchange-mailbox niet via andere methoden te benaderen.

Dit betekent dat, alhoewel gebruikers met een Microsoft 365 F1 licentie een exchange mailbox toegewezen krijgen, zij deze niet mogen gebruiken.

Microsoft maakt nu een uitzondering voor Microsoft Bookings. Bij het gebruik van Microsoft Bookings adviseert Microsoft om Outlook for web niet uit te schakelen.

Blijf op de hoogte

Het is van belang voor organisaties om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de productvoorwaarden van Microsoft, aangezien deze van invloed kunnen zijn op hoe ze hun Microsoft-producten gebruiken en beheren. Door deze veranderingen te begrijpen en erop te anticiperen, kunnen organisaties ervoor zorgen dat ze volledig voldoen aan de nieuwe voorwaarden en hun IT-middelen optimaal benutten.

Voor meer gedetailleerde informatie over deze wijzigingen, kunt u gerust contact opnemen met ons team.

Contact

Wij optimaliseren de aanschaf van verschillende softwareleveranciers