Amstelveen, 12 september 2022

Blackbelt XP lanceert Knowledge Base

[PERSBERICHT] Expert in softwarelicenties Blackbelt XP lanceert een zogeheten Knowledge Base. Een online bibliotheek met begrippenlijsten, White papers, FAQ’s, ervaringen en de meningen van experts over bedrijfssoftware, clouddiensten en licenties. Broodnodig, want steeds meer bedrijven zien tussen de bomen het bos niet meer. Verschillende servicemodellen, licenties, aanbieders, alles in complexe contracten met veel kleine lettertjes. De Knowledge Base van Blackbelt XP probeert de kenniskloof tussen aanbieder en afnemer te verkleinen zodat organisaties betere keuzes maken bij de aanschaf van bedrijfssoftware(licenties) en clouddiensten.

Ontdek de Knowledge Base

Zowel bedrijven als consumenten zitten middenin een digitale revolutie. Voor bedrijven betekent dat dat er steeds meer diensten naar de Cloud gaan. Diensten die grote, externe leveranciers aanbieden. Veel verandering gaat gepaard met een grote kennisbehoefte. Want: wat is er allemaal te krijgen? En welk licentiemodel past dan het beste bij welke behoefte?

Rondom bedrijfssoftware rijzen talloze vragen waarop bedrijven met beperkte IT-middelen maar moeilijk het antwoord vinden. Niet in de laatste plaats omdat het eerste aanspreekpunt vaak de leverancier van de betreffende software is. Niet erg onafhankelijk, maar onafhankelijk advies inwinnen kost ook weer tijd en geld. De Knowledge Base van Blackbelt XP springt in dat gat en maakt belangrijke informatie over bedrijfssoftware laagdrempelig toegankelijk.

Leendert van Leeuwen

Principal Software License Consultant @ Blackbelt XP

Noodzaak

Blackbelt XP ziet de vraag naar kennis over bedrijfssoftware en licenties sterk toenemen. Bij veel bedrijven ontbreekt contextuele kennis om tot goede beslissingen te komen. “We hebben ervoor gekozen om te investeren in een Knowledge Base omdat we merkten dat hier vraag voor was, vanuit onze klanten maar ook de markt. We leven natuurlijk in een selfservice tijdperk waar we zelf willen zoeken naar antwoorden en ook nog eens niet altijd tijdens kantoortijden. Een Knowledge Base is hier een perfect platform voor”, aldus Leendert van Leeuwen – Principal Software License Consultant bij Blackbelt XP.

License Desk

De Knowledge Base van Blackbelt is voor iedereen toegankelijk, klanten van Blackbelt XP kunnen profiteren van exclusieve content. Daar bovenop komt een License Desk voor klanten waarbij de klant niet alleen toegang heeft tot alle content van de Knowledge Base, maar ook direct terecht kan bij een expert met licentievraagstukken. Zo heeft de gebruiker een centraal platform om vragen te stellen en de status van deze vragen bij te houden. Ook zijn deze vragen van essentieel belang voor de licentie-experts van Blackbelt aangezien dit gebruikt wordt voor het creëren van waardevolle content voor de Knowledge Base.

Community

Geheel in lijn met de digitale revolutie is de Knowledge Base niet enkel eenrichtingsverkeer. Zo wil Blackbelt XP niet alleen zelf kennis aanbieden, maar ook faciliteren dat organisaties elkaar helpen en ervaringen uitwisselen. Al is dit vooralsnog niet inbegrepen bij het platform: “We streven ernaar om een community te creëren, waarin mensen en bedrijven van elkaar leren. Wij hechten veel waarde aan Customer Service’’ zegt Leendert.

knowledge-base-license-desk

Meer weten?

Onze experts tonen u graag de Knowledge Base & License Desk.